ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ

အိုင်တီမြန်မာ ၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ

ITM Products & Services

မိဘပြည်သူများအတွက် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်များ ထူထောင်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

null
null
null

အိုင်တီမြန်မာ(ITM)သည် ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းများအတွက် အိုင်တီနည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသည်။

CRM

ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းများ Customer Relationship Management (CRM) ဆိုသည် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲစနစ်ကြီးကို လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်ရန် အိုင်တီမြန်မာမှ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ဝက်ဘ်နှင့်အပ်စ်

နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဝဘ်ဆိုဒ်များ၊ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သော ဝဘ်အပ်(စ်)များကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကို ကိုက်ညီစေရန် အိုင်တီအမ်ဂုရုများက နည်းပညာအပိုင်းက အပြည့်အဝတာဝန်ယူ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

လက်လီအရောင်း

ကိုယ်ပိုင်အရောင်းဆိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင် ထူထောင်ထား/ လိုသောသူများအတွက် အိုင်တီမြန်မာမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အရောင်းဆိုင်သုံးကွန်ပျူတာစနစ် Point of Sales (POS) ဖြစ်ပါသည်။

မားကတ်တင်း

ITM has provided modern digital marketing tools that can help you attract, engage and covert visitors to customers by all possible digital means.
3 Thousands users
grow their business with ITM